Cẩm nang hướng dẫn tổ chức Đại hội đồng cổ đông

24/09/2018 Admin

Cẩm nang hướng dẫn tổ chức Đại hội đồng cổ đông là tài liệu do Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh hợp tác cùng Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) tổng hợp, biên soạn từ các văn bản pháp luật hiện hành và các tài liệu hướng dẫn theo thông lệ quốc tế khác.

 

*Vui lòng xem file đính kèm:  Huong dan Cong tac to chuc DHDCD.pdf

Bài viết cùng chuyên mục