Hội thảo ứng dụng công nghệ thông tin 4.0 trong quản lý và vận hành hệ thống cấp nước
Ngày đăng: 21/12/2018
File thuyết trình hội thảo tại Cấp nước Cần Thơ
Tài liệu báo cáo kết quả nghiên cứu "Phương pháp phân vùng tách mạng và chống nước thất thu, thất thoát"
Ngày đăng: 25/02/2018
Tại Hội thảo, các thành viên trong nhóm nghiên cứu từ các đơn vị: Công ty TNHH MTV Cấp Thoát Nước – Môi trường Bình Dương, Công ty TNHH Cấp Nước Hà Lan, Công ty CP Cấp Nước BR-VT đã giới thiệu các nội dung mà nhóm đã khảo sát, nghiên cứu. Báo cáo kết quả nghiên cứu này cũng đã được in ấn và phổ biến trong các đơn vị cấp nước thành viên để tham khảo...
Tài liệu giới thiệu phần mềm Quản lý khách hàng tổng thể
Ngày đăng: 25/02/2018
Phần mềm quản lý khách hàng tổng thể được thể hiện chi tiết trong file đính kèm dưới đây...
Tài liệu của chuyên đề “Truyền thông và sự phát triển doanh nghiệp”
Ngày đăng: 25/02/2018
Chuyên đề “Truyền thông và sự phát triển doanh nghiệp” do Chi hội Cấp Nước Miền Nam tổ chức tại tòa nhà WASECO – TP.HCM vào ngày 18.4.2011...