Ngày dăng: 20/12/2021
Chi hội xin gửi đến các hội viên Tài liệu giới thiệu về Công cụ Tài chính này. Nếu hội viên quan tâm đến nguồn vốn AFD và hiện đang có dự án nào cần vay vốn, vui lòng liên hệ: Mr. Tùng 0903493522 để biết thêm thông tin.