Chi hội Cấp nước miền Nam trân trọng thông báo và kính mời các Công ty/đơn vị, các doanh nghiệp thuộc Chi hội Cấp nước miền Nam tham gia Triển lãm và Hội thảo VIETWATER 2018.

27/09/2018 Admin

* Thông tin về Triển lãm và Hội thảo
- Tên Triển lãm và Hội thảo: Triển lãm và Hội thảo Vietwater 2018
- Thời gian: Từ ngày 07/11/2018 đến ngày 09/11/2018.
- Địa điểm: Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), 799 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, Hồ Chí Minh.

Chi hội Cấp nước miền Nam kính chuyển thông báo đến toàn thể đơn vị hội viên được biết và đăng ký tham dự (theo file thơ mời đính kèm): Trien lam va Hoi thao VIETWATER2018(3).pdf

Trân trọng!

Bài viết cùng chuyên mục