Hội nghị Ban chấp hành Chi hội cấp nước Miền Trung-Tây nguyên năm 2019 tại ĐăkLăk

25/04/2019 Admin

Ngày 18/3/2019, tại văn phòng Công ty TNHH MTV Cấp nước và Đầu tư xây dựng ĐakLak, Chi hội Cấp nước Miền Trung - Tây nguyên tổ chức hội nghị Ban chấp hành năm 2019 nhằm báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và đề ra phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2019, đồng thời chuẩn bị nội dung và nhân sự phục vụ Đại hội Chi hội Cấp nước Miền Trung-Tây nguyên nhiệm kỳ 2019 - 2020. 

Ông Trương Công Nam, Chủ tịch Chi hội cấp nước Miền Trung - Tây nguyên phát biểu khai mạc và Báo cáo tại Hội nghị

Chủ trì Hội nghị : Ông Trương Công Nam, UV.BTV Hội Cấp thoát nước Việt Nam, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cấp nước Thừa Thiên Huế, Chủ tịch Chi hội cấp nước Miền Trung-Tây nguyên; ông Nguyễn Trường Ảnh, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng, Phó Chủ tịch Chi hội cấp nước Miền Trung - Tây nguyên, ông Trần Văn Thiện, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Cấp nước và Đầu tư xây dựng ĐakLak, Phó Chủ tịch Chi hội cấp nước Miền Trung-Tây nguyên. Tham dự hội nghị có ông Phạm Xuân Điều, Trưởng Ban Đào tạo Hội Cấp thoát nước Việt Nam, có đầy đủ các ông Phó Chủ tịch Chi hội, ủy viên Ban chấp hành Chi hội, đại diện lãnh đạo các đơn vị thành viên và đại diện các đơn vị tài trợ.
 
Theo báo cáo, tính đến 3/2019 Chi hội Cấp thoát nước Miền Trung - Tây nguyên có tổng số 78 đơn vị thành viên (22 đơn vị cấp nước, 56 đơn vị kinh doanh thiết bị, vật tư, tư vấn, thi công chuyên ngành cấp nước). Đến nay đã có 21/22 (đạt 95%) Công ty cấp nước đã chuyển sang mô hình Công ty cổ phần (Đăklăk đang tiến hành công tác cổ phần hóa). Về tình hình SXKD các đơn vị đều đạt và vượt so với kế hoạch. Chuyển sang hoạt động Công ty cổ phần, các đơn vị có tăng trưởng lợi nhuận và cổ tức. Chi hội luôn nhận được sự quan tâm, hổ trợ của chính quyền, sở ban ngành địa phương.

Ông Lê Xuân Triết, Giám đốc Công ty CP Cấp thoát nước Phú Yên phát biểu tại Hội nghị

Về thuận lợi, Ban Chấp hành và các thành viên luôn đoàn kết, nhiệt tình, thường xuyên trao đổi, chia sẻ lẫn nhau. Chi hội luôn nhận được sự quan tâm, hổ trợ hiệu quả của các đơn vị, tổ chức ngành nước Việt Nam (DEVIWAS, các đơn vị cung ứng vật tư,…). Các đơn vị tư vấn, kinh doanh, thi công luôn sẵn sàng tài trợ kinh phí cho các hoạt động của Chi hội.

Về khó khăn, là vấn đề hài hòa lợi ích giữa cổ đông, người lao động và khách hàng. Gía nước của một số Công ty chưa được điều chỉnh kịp thời, trong lúc giá điện, vật tư, nhân công, tiền lương tối thiểu liên tục tăng qua từng năm. Tình trạng suy giảm nguồn nước do biến đổi khí hậu ở một số Công ty như: Đà Nẵng, Quảng Trị, Huế, Phú Yên, Bình Thuận,…Ngoài ra, còn gặp khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn để mở rộng mạng lưới cấp nước. Một số đơn vị khó khăn trong việc ứng dụng CNTT. Cac hội viên là doanh nghiệp kinh doanh thiết bị, thi công ngành Cấp thoát nước, vật tư, tư vấn cạnh tranh ngày càng cao.

Ông Nguyễn Trường Ảnh, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng, Phát biểu tại Hội nghị

Tổng tài sản 9.475,19 tỷ đồng, tổng vốn điều lệ 4.273 tỷ đồng, tổng công suất thiết kế 1.233.076 m3, tổng số nhà máy cấp nước 153, 1.312.590 đấu nói, tỷ lệ cấp nước về đô thị đạt 76,8%, về nông thôn đạt 32,8%. Tổng số 11.233km đường ống cấp 1 và cấp 2. Gía nước bình quân 8.479 đồng/m3 (bằng mức bình quân cả nước là 8.933 đồng/m3). Tổng số 4.000 CB.CNV. Doanh thu năm 2018 là 3.230,32 tỷ đồng (nước sạch 2.725,5 tỷ), kế hoạch 2019 là 3.687,72 tỷ đồng (nước sạch 3.009,76 tỷ). Sản lượng nước sạch năm 2018 là 342,2 triệu m3, kế hoạch năm 2019 là 363 triệu m3. Tỷ lệ nước thất thoát bình quân năm 2018 là 20,68%, kế hoạch năm 2019 là 20%. Thu nhập bình quân năm 2018 là 8,35 triệu đồng/người, tháng.
 
Năm 2018 Chi hội đã tổ chức 02 lớp đào tạo tại Phú Yên, 70 lượt học viên tham dự, với tổng kinh phí 252,1 triệu đồng. Theo đánh giá của học viên thì hơn 80% là hài lòng và rất hài lòng, hơn 78% học viên đánh giá khá tốt về nội dung đào tạo. Hoạt động đào tạo phát triển nguồn nhân lực được chú trọng về chất lượng và bám sát nhu cầu hội viên.

Ông Trần Văn Thiện, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Cấp nước và Đầu tư xây dựng ĐakLak, phát biểu tại Hội nghị

Về lĩnh vực khoa học-Công nghệ: các đơn vị hội viên không ngừng phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, chú trọng công tác quản lý, đổi mới công nghệ. Ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, quản lý, kinh doanh, thi công, xây lắp,…07 Công trình của các thành viên Chi hội được vinh danh nhân kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Hội Cấp thoát nước Việt Nam (trong đó: HueWACO có 04; Đà Nẵng 01; Khánh Hòa 01 và Phú Yên 01). 03/26 cá nhân trên toàn quốc được Bộ Xây dựng tặng Bằng khen về thành tích đóng góp vào sự phát triển của Hội (Trương Công Nam, Nguyễn Trường Ảnh và Trần Văn Huy).
Hoạt động hợp tác quốc tế được đặc biệt chú trọng.

Website của Chi hội duy trì hoạt động, thường xuyên cập nhật nhiều bài viết của các thành viên trong Chi hội. Năm 2018 có 14 bài viết mới được đăng (HueWACO 03 bài, Phú Yên 04 bài, Khánh hòa 02 bài, Đà Nẵng 05 bài).

Phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2019: Từ ngày 09-10/5/2019 tại Huế sẽ tổ chức Đại hội Chi hội nhiệm kỳ 2019-2020 (đã thông qua hội nghị về Đề án nhân sự Ban Chấp hành); Tổ chức hội thảo “Năng lực ứng dụng CNTT, hướng đến cách mạng 4.0”; Tổ chức 02 lớp đào tạo: Xây dựng Hệ thống KPI (Tilia) và Truyền thông & Thương hiệu. Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của các tiểu ban: ĐTPTNNL, KHCN, QLTC, CNTT và thành lập thêm các tiểu ban mới: CNAT, QLTS, DVKH,…. Xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể, đảm bảo 6 tháng có tối thiểu 01 hoạt động. Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao KHCN, CNTT giữa các thành viên trong và ngoài Chi hội theo định hướng CMCN 4.0. Tăng cường mở rộng hợp tác quốc tế nhằm tìm kiếm nguồn tài trợ cho các Dự án phát triển, nâng cao năng lực cho các đơn vị thành viên. Lựa chọn nhân sự giỏi của Chi hội để đào tạo, bồi dưỡng trở thành những giảng viên chuyên nghiệp. Xây dựng các phần mềm dùng chung cho Chi hội. Xây dựng hệ thống bản mô tả công việc, tiêu chuẩn bậc thợ và chức danh công việc, hệ thống đánh giá nhân sự,…Triển khai các khóa đào tạo. Xây dựng tổng đài CSKH chung của Chi hội 1025. Duy trì tốt các hoạt động của Chi hội. Mở rộng, tăng cường hợp tác với các đơn vị ngành nước Việt Nam và Quốc tế. Kết nạp phát triển hội viên mới.

Qua đó, Chi hội cũng đề nghị Hội Cấp thoát nước Việt Nam kiến nghị Chính phủ : Ban hành cơ chế giá nước mới phù hợp với ngành nước hiện nay; Ban hành Luật Cấp nước; Sửa đổi Nghị định 117/2007, Nghị định 124/2011, khôi phục lượng nước sử dụng tối thiểu, tiến tới thực hiện cơ chế giá dịch vụ/quyền đấu nối; Bổ sung hình thức Thỏa thuận trực tiếp giữa đơn vị cấp nước và khách hàng sử dụng nước; Thành lập Hội đồng trọng tài xem xét việc kiến nghị điều chỉnh giá nước của các đơn vị cấp nước. Kiến nghị Liên Bộ TC-XD-NN PTNT: Sửa đổi, nâng mức lợi nhuận tối thiểu 5% tại Thông tư 75 ngày 15/5/2012 (Tối thiểu = lãi suất tiền gửi ngân hàng kỳ hạn 1 năm); Cho phép đưa các chi phí phù hợp với tiêu chuẩn Công ty đã công bố CNAT, chất lượng dịch vụ vào giá thành/ giá bán nước sạch (Gía nước = CLN + CLDV + CNAT + An ninh nước). Kiến nghị Bộ TC: Sửa đổi Thông tư 88/2012/TT-BTC về việc ban hành khung giá tiêu thụ nước sinh hoạt (Biểu giá ấn định đã gần 7 năm không còn phù hợp). Kiến nghị Bộ XD: Đề nghị khuyến khích sáp nhập, tăng quy mô các vùng cấp nước để giảm các chi phí quản lý, vận hành, nâng cao chất lượng dịch vụ (Thông tư 01/2008/TT-BXD). Kiến nghị Bộ Công thương: Tham mưu Chính phủ áp dụng cơ chế 01 gía điện cho hoạt động sản xuất và cung cấp nước sạch. Kiến nghị Bộ Y tế: Bổ sung Quy chuẩn Quốc gia về cấp nước an toàn với nhiều cấp độ khác nhau, hội nhập với khu vực và thế giới. Kiến nghị Hội Cấp thoát nước Việt Nam định kỳ một năm hoặc 2 năm tổ chức Hội thi bàn tay vàng ngành nước toàn quốc nhằm tôn vinh những người lao động có tay nghề cao.

Quang cảnh Hội nghị

Tại hội nghị, Ban Chấp hành đã thống nhất thông qua phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Tiếp tục rà soát, cập nhật thông tin trên Website Chi hội góp phần làm diễn đàn, nơi sinh hoạt của các hội viên, là cầu nối trong các hoạt động trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý kinh doanh và khoa học công nghệ. Duy trì, củng cổ và thắt chặt mối quan hệ tình đoàn kết giữa các đơn vị thành viên. Triển khai các khóa đào tạo, trao đổi kinh nghiệm ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuyển giao công nghệ để phát triển ngành nghề. Đoàn kết, tập hợp các mục tiêu đinh hướng để các đơn vị thành viên đạt được những thành quả quan trọng phát triển đi lên, qua đó sẽ đóng góp nhiều hơn vào sự phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương. Tham gia cùng các hoạt động, kế hoạch đào tạo, chương trình… của Hội Cấp thoát nước Việt Nam triển khai tại các vùng, miền trong thời gian tới.    

Tại hội nghị, ông Phạm Xuân Điều, Trưởng Ban đào tạo Hội Cấp thoát nước Việt Nam đã đánh giá cao thành tích của Chi hội Cấp nước Miền Trung-Tây nguyên đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời mong muốn trong thời gian tới, tập thể Chi hội đoàn kết hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mà hội nghị đã đề ra.

Nguyễn Tấn Thuần

Bài viết cùng chuyên mục