Cơ quan phát triển Pháp ( AFD) đang muốn nghiên cứu khả năng tham gia của các Chương trình Dự án thuộc Ngành nước và Vệ sinh vay vốn không yêu cầu Bảo lãnh Chính phủ tại Việt Nam.

20/12/2021 Admin

Cơ quan phát triển Pháp ( AFD) đang muốn nghiên cứu khả năng tham gia của các Chương trình Dự án thuộc Ngành nước và Vệ sinh vay vốn không yêu cầu Bảo lãnh Chính phủ tại Việt Nam.

Chi hội xin gửi đến các hội viên Tài liệu giới thiệu về Công cụ Tài chính này. Nếu hội viên quan tâm đến nguồn vốn AFD và hiện đang có dự án nào cần vay vốn, vui lòng liên hệ: Mr. Tùng 0903493522 để biết thêm thông tin.

Thông tin mời chào về khoản vay không bảo lãnh đối với Việt Nam

Giới thiệu về nhóm AFD

Bài viết cùng chuyên mục