TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TÂY

14/07/2018 Admin

Ngày 6 tháng 9 năm 2011, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 1528/TTg thành lập Trường Đại học Xây dựng Miền Tây thuộc Bộ Xây dựng trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Xây dựng Miền Tây. Trường ĐHXD Miền Tây là trường đại học công lập nằm trong mạng lưới các trường đại học, cao đẳng thuộc hệ thống giáo dục quốc dân nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Trường chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục - đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chịu sự quản lý điều hành trực tiếp của bộ chủ quản là Bộ Xây dựng và chịu sự quản lý về lãnh thổ của UBND tỉnh Vĩnh Long.
 

 

 

Tên tiếng Việt: Trường Đại học Xây dựng Miền Tây 

Tên tiếng Việt viết tắt: ĐHXDMT

Tên tiếng Anh: MienTay Construction University 

Tên tiếng Anh viết tắt: MTU 

 

1. Địa điểm đặt trường

- Trụ sở: 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. 

- Điện thoại: 070.3823657 - 3825903 - 3826087 

- Fax: 070.3827457 

- Website: www.mtu.edu.vn

Bài viết cùng chuyên mục