NORMA PACIFIC (ASIA) PTE LTD
Ngày đăng: 25/02/2018
NORMA Pacific (Asia) Pte Ltd thuộc NORMA Group, là nhà dẫn đầu thị trường về công nghệ kết nối trên thế giới. Chúng tôi cung cấp ba chủng loại sản phẩm: đai siết/cổ dê (clamps), khớp nối ống (pipe couplings) và các sản phẩm kết nối/dẫn truyền chất lỏng (fluid connectors) bao gồm các đai siết (cổ dê) được siết chặt bằng vít vặn thông thường hoặc các loại đai siết cho ứng tải cao,...
NORMA PACIFIC (ASIA) PTE LTD
Ngày đăng: 25/02/2018
NORMA Pacific (Asia) Pte Ltd thuộc NORMA Group, là nhà dẫn đầu thị trường về công nghệ kết nối trên thế giới. Chúng tôi cung cấp ba chủng loại sản phẩm: đai siết/cổ dê (clamps), ...