Công Ty Tnhh Mtv Cấp Thoát Nước Tây Ninh

15/07/2018 Admin

1. Giới thiệu chung:

Tên Công ty: Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Tây Ninh

Tên viết tắt: TANIWACO

(Tay Ninh Water Supply And Drainage Company Limited )

Trụ sở chính: Số 207, đường 30-4, Phường 1, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

Điện thoại: 066.3822240; 066.3821603; 066.3821604; 066.3821605

Fax: 066.3821547

Webtite:

Địa chỉ email: capthoatnuoctn@gmail.com.vn

Mã số thuế: 3900243762

Tài khoản: 102010000299444, tại Ngân hàng công thương Tây Ninh

2. Lịch sử hình thành và phát triển:

Công ty TNHH Cấp thoát nước Tây Ninh trước 30/4/1975 là Trung tâm Cấp thuỷ Tây Ninh trực thuộc Quốc gia sản Cấp thuỷ cục Sài Gòn. Sau giải phóng đổi tên thành Xí nghiệp cấp nước trực thuộc Sở Xây dựng Tây Ninh. Năm 1998 đổi tên thành Công ty Cấp thoát nước Tây Ninh theo Quyết định số 95/QĐ-CT ngày 24/9/1998 của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, là một doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích theo Quyết định số 28/QĐ-CT ngày 22/03/2001 của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh. Ngày 01/3/2006 Công ty chuyển đổi thành Công ty TNHH một thành viên Cấp thoát nước Tây Ninh theo Quyết định số 19/QĐ-UBND, hoạt động theo luật Doanh nghiệp.

Trước năm 1994 Công ty chỉ khai thác nước ngầm tại các trạm bơm giếng với công suất 50-60m3/h, tổng công suất phát ra khoảng 6.000 m3/ngày. Năm 1994 Nhà máy nước Tây Ninh công suất 7.000 m3/ngày đêm đi vào hoạt động. Nguồn nước khai thác lấy từ hồ Dầu Tiếng Tây Ninh. Năm 2010 với nguồn vốn vay ADB nâng công suất Nhà máy nước Tây Ninh lên 18.000 m3/ngày, cùng với các trạm khai thác nước ngầm tại các trung tâm huyện Gò Dầu, Trảng Bàng, Bến Cầu và Châu Thành, nâng tổng công suất thiết kế của toàn Công ty lên 25.000 m3/ngày đêm.

3. Ngành nghề kinh doanh:

- Sản xuất, kinh doanh nước sạch phục vụ sinh hoạt, sản xuất và các nhu cầu khác;

- Sản xuất kinh doanh nước tinh khiết;

- Lập dự án đầu tư, quản lý dự án đầu tư, thiết kế, giám sát và xây dựng các công trình cấp  thoát nước trong và ngoài tỉnh;

- Sản xuất các sản phẩm cơ khí, nhựa , … chuyên ngành cấp thoát nước;

- Kinh doanh vật tư chuyên ngành cấp, thoát nước;

- Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, …;

- Quản lý thoát nước và vệ sinh môi trường

- Hoạt động kinh doanh khác theo quy định của pháp luật.

4. Năng lực hoạt động:

Hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực cấp nước gắn liền với sinh hoạt, đời sống hàng ngày của người dân và của các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn, nên Công ty luôn tìm phương thức hài hòa giữa mục tiêu lợi nhuận và phục vụ. Công ty xác định rõ trách nhiệm của doanh nghiệp trước hết là phải phục vụ tốt, nước phải được cung cấp đầy đủ cho khách hàng 24/24h trong ngày với áp lực và chất lượng tốt nhất. Khi mất điện, hệ thống máy phát dự phòng của Công ty sẽ đảm bảo các nhà máy nước hoạt động

Theo định hướng phát triển, đến năm 2015 Công ty sẽ nâng tổng công suất toàn Công ty lên 30.000 m3/ngày, đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch của các khu vực trên địa bàn quản lý, nâng độ bao phủ khách hàng trên toàn tỉnh lên 80%, dạt số lượng dự kiến 25.000 khách hàng.

5. Cơ cấu tổ chức của Công ty:

Người đại diện theo pháp luật: Ông Trịnh Thành Nghiêm: Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty

Các Phòng ban trong Công ty

  1. Phòng Tổ chức hành chính
  2. Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật
  3. PhòngTài chính - Kế toán
  4. Phòng Quản lý khách hàng

Các Nhà máy, Trạm Cấp nước trực thuộc Công ty:

  1. Nhà máy nước Tây Ninh
  2. Nhà máy nước KCN Trảng Bàng
  3. Trạm cấp nước Gò Dầu
  4. Trạm Cấp nước Trảng Bàng
  5. Trạm Cấp nước Bến Cầu
  6. Trạm Cấp nước Châu Thành

Bài viết cùng chuyên mục