Công Ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Phước

15/07/2018 Admin

* Từ tháng 01/1995 đến cuối năm 1997 đã có dự án nhà máy nước Đồng Xoài, sau khi tái lập tỉnh Bình Phước thì nhà máy nước được đầu tư nâng cấp và xây dựng với công suất thiết kế là 4.800 m3/ngày đêm.

* Trước kia TX. Đồng Xoài - T. Bình Phước (H. Đồng Phú - T. Sông Bé cũ) chưa được xây dựng hệ thống nước tập trung, người dân thường đào giếng, hứng nước mưa, lấy nước từ hồ, suối ... để sinh hoạt, nước chưa đạt tiêu chuẩn vệ sinh. Trước thực trạng khó khăn về nguồn nước sinh hoạt, tháng 07/1997 UBND Tỉnh phê duyệt thiết kế dự án nâng cấp công suất nhà máy để phục vụ nhu cầu nước sạch cho các các đơn vị hành chính sự nghiệp, bệnh viện, trường học...và dân cư.

* Ngày 16/03/2001 UBND tỉnh Bình Phước quyết định thành lập doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích Công ty Cấp Thoát Nước tỉnh Bình Phước, quyết định số 18/2001/QĐ-UB.

* Đến ngày 24/12/2008 UBND tỉnh Bình Phước quyết định chuyển đổi từ Công ty Cấp Thoát Nước tỉnh Bình Phước thành Công ty TNHH MTV Cấp Thoát Nước Bình Phước, quyết định số 2851/QĐ-UB.

* Tên Công ty: Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bình Phước.

* Chức năng – nhiệm vụ

- Thi công, xây lắp, sửa chữa các công trình Cấp thoát nước và dân dụng.

- Khai thác, xử lý, cung cấp nước sạch phục vụ cho sinh hoạt và kinh doanh.

- Khoan thăm dò và khai thác nước ngầm.

- Tư vấn, khảo sát, thiết kế, lập dự án, dự toán, đầu tư xây dựng các công trình Cấp thoát  nước và dân dụng, giám sát kỹ thuật các công trình Cấp thoát nuớc và dân dụng.

- Kinh doanh vật tư  và các dịch vụ chuyên ngành Cấp thoát nuớc.

* Tư cách pháp nhân: Công ty TNHH MTV 100% vốn Nhà nước

Bài viết cùng chuyên mục