Hội thảo giới thiệu ứng dụng quản lý mạng lưới cấp nước B-GIS
Ngày đăng: 25/02/2018 - Các khóa đào tạo
Trong hai ngày 7-8/8/2014, tại Công ty CP Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu đã diễn ra hội thảo giới thiệu chương trình quản lý mạng lưới cấp nước BGIS.
Huấn luyện sử dụng phần mềm tính thủy lực mạng lưới cấp nước WaterGems
Ngày đăng: 25/02/2018 - Các khóa đào tạo
Huấn luyện sử dụng phần mềm tính thủy lực mạng lưới cấp nước WaterGems
Hội thảo giới thiệu công nghệ xử lý nước cấp - nước thải của Mỹ
Ngày đăng: 25/02/2018 - Các khóa đào tạo
Ngày 21/6/2013, tại Thành phố Vũng Tàu, đã diễn ra Hội thảo công nghệ xử nước cấp và nước thải của Mỹ AERATION - BRENTWOOD – LEOPOLD (cho nhà máy xây mới & cải tạo nâng công suất nhà máy hiện hữu) do Chi hội Cấp Nước Miền Nam và Công ty cổ phần Kỹ thuật Á Châu phối hợp tổ chức.
Thông báo về việc thu-nộp hội phí năm 2016
Ngày đăng: 25/02/2018 - Sinh hoạt phí
Theo nội dung đã được thông qua trong cuộc họp kỳ 4/2015, Ban chấp hành Chi hội xin thông báo mức thu phí hội viên chính thức năm 2016 của các đơn vị hội viên tập thể là 3.000.000 đồng/hội viên/năm.
Danh sách các đơn vị nộp và chưa nộp hội phí năm 2015
Ngày đăng: 25/02/2018 - Sinh hoạt phí
Danh sách các đơn vị nộp và chưa nộp hội phí năm 2015
Danh sách các đơn vị nộp và chưa nộp hội phí năm 2015
Ngày đăng: 25/02/2018 - Sinh hoạt phí
Danh sách các đơn vị nộp và chưa nộp hội phí năm 2015
Thông báo về việc thu-nộp hội phí năm 2015
Ngày đăng: 25/02/2018 - Sinh hoạt phí
Theo nội dung đã được thông qua trong Đại hội Chi hội Cấp Nước Miền Nam nhiệm kỳ 2014-2016 được tổ chức tại tỉnh Đồng Nai vào tháng 3 năm 2014, mức thu hội phí từ năm 2014 sẽ tăng từ 02 triệu đồng/đơn vị/năm lên 03 triệu đồng/đơn vị/năm nhằm có đủ kinh phí để triển khai các hoạt động của Chi hội. Ban chấp hành chi hội xin thông báo mức thu phí hội viên chính thức năm 2015 của các đơn vị hội viên tập thể là 3.000.000 đồng/hội viên/năm.
Thông báo về việc thu-nộp hội phí năm 2014
Ngày đăng: 25/02/2018 - Sinh hoạt phí
Thông báo về việc thu-nộp hội phí năm 2014
Thông báo về việc thu-nộp hội phí năm 2014
Ngày đăng: 25/02/2018 - Sinh hoạt phí
Theo nội dung đã được thông qua trong Đại hội Chi hội Cấp Nước Miền Nam nhiệm kỳ 2014-2016 được tổ chức tại tỉnh Đồng Nai vào tháng 3 năm 2014, mức thu hội phí từ năm 2014 sẽ tăng từ 02 triệu đồng/đơn vị/năm lên 03 triệu đồng/đơn vị/năm nhằm có đủ kinh phí để triển khai các hoạt động của Chi hội.
Danh sách các đơn vị nộp hội phí năm 2013
Ngày đăng: 25/02/2018 - Sinh hoạt phí
Để triển khai các hoạt động của Chi hội, BCH Chi hội Cấp Nước Miền Nam kính đề nghị các đơn vị hội viên khẩn trương nộp hội phí năm 2013.