Các hoạt động trong quý III/2012 của Chi hội
Ngày đăng: 25/02/2018 - Lịch hoạt động
Tiếp tục triển khai chương trình Quản lý khách hàng tổng thể của Chi hội tại các đơn vị: Công ty TNHH 1TV Cấp Nước Sóc Trăng, Công ty TNHH 1TV Cấp Thoát Nước Kiên Giang, Công ty cổ phần Điện Nước An Giang...
Các hoạt động quý IV/2011 của Chi hội
Ngày đăng: 25/02/2018 - Lịch hoạt động
Ban chấp hành Chi hội và Công ty TNHH MTV Cấp nước Sóc Trăng sẽ phối hợp xin kinh phí tài trợ để tổ chức Đại hội Chi hội Cấp nước Miền Nam, Hội thao, Hội thảo, …
Các hoạt động trong 6 tháng cuối năm 2011 của Chi hội
Ngày đăng: 25/02/2018 - Lịch hoạt động
CÁC CÔNG VIỆC SẼ THỰC HIỆN TRONG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2011 CỦA CHI HỘI:
Các hoạt động quý II/2011 của Chi hội
Ngày đăng: 25/02/2018 - Lịch hoạt động
CÁC CÔNG VIỆC SẼ THỰC HIỆN TRONG QUÝ II/2011 CỦA CHI HỘI:
Lịch hoạt động năm 2011 của chi hội
Ngày đăng: 25/02/2018 - Lịch hoạt động
Tổ chức các hội thảo/khóa đào tạo/tập huấn có nội dung: chuyên môn ngành nước, kỹ năng mềm cho CB quản lý hoặc giới thiệu các ứng dụng công nghệ mới trong ngành nước (ít nhất 01 khóa mỗi quý)...
Các hoạt động quý I/2011 của chi hội
Ngày đăng: 25/02/2018 - Lịch hoạt động
Lập kế hoạch hoạt động chi tiết năm 2011 của từng tiểu ban phụ trách: Tiểu ban đào tạo; Tiểu ban phụ trách ứng dụng khoa học công nghệ-vật tư-thiết bị mới; Tiểu ban phụ trách công tác khác...
Triển lãm và Hội thảo VIETWATER 2013
Ngày đăng: 25/02/2018 - Tin tức
Triển lãm quốc tế hàng đầu ngành cấp thoát nước, công nghệ lọc nước và xử lý nước thải công nghiệp tại Việt Nam- Vietwater 2013 sẽ diễn ra từ ngày sẽ diễn ra từ ngày 16 – 18 tháng 10 năm 2013 lần thứ 5 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), 799 Nguyễn Văn Linh, P. Tân Phú, Q.7, HCM. Đây là triển lãm quốc tế duy nhất được sự bảo trợ chính thức của Hội Cấp thoát Nước Việt Nam.
Thông báo về nội dung cuộc họp của Ban chấp hành Chi hội mở rộng kỳ 3/2013
Ngày đăng: 25/02/2018 - Tin tức
Ngày 01 tháng 11 tại thành phố Trà Vinh, Ban chấp hành Chi hội Cấp Nước Miền Nam gồm 19 thành viên (02 người vắng mặt có lý do) và 50 đại biểu từ các công ty cấp nước trong Chi hội đã tổ chức cuộc họp Ban chấp hành Chi hội mở rộng kỳ 3/2013 để nghe báo cáo về các công tác của Chi hội quý 03 năm 2013 và triển khai các công việc quý 4/2013. Các đại biểu đã tiến hành thảo luận và đi đến thống nhất các nội dung như sau:
Đề nghị các đơn vị đóng góp ý kiến để hoàn thiện chương trình Đại hội nhiệm kỳ 2014-2016 và Điều lệ Hội thao lần thứ 14 của Chi hội
Ngày đăng: 25/02/2018 - Tin tức
Theo kế hoạch hoạt động của Chi hội Cấp nước Miền Nam, Đại hội nhiệm kỳ 2014 - 2016 và Hội thao CNVC Ngành Cấp Thoát Nước Miền Nam mở rộng lần thứ XIV sẽ được tiến hành từ ngày 05/03/2013 đến ngày 08/03/2013 tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Tin về hội viên: Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh gặp rủi ro chính sách về ưu đãi thuế
Ngày đăng: 25/02/2018 - Tin tức
Nhằm hỗ trợ bảo vệ uy tín và lợi ích hợp pháp của hội viên, Chi hội Cấp Nước Miền Nam trích đăng nội dung giải trình của đại diện lãnh đạo Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh để rộng đường dư luận đồng thời để các hội viên khác rút kinh nghiệm trong quá trình cổ phần hóa.